Đáp án kì thi thử đại học lần 1 tất cả các môn toán_lí_hóa

Chiều 22/12/2012 ĐÁP ÁN KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC LẦN I NĂM 2012-2013

Chiều 22/12/2012

ĐÁP ÁN KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ HỌC LẦN I NĂM 2012-2013

Câu

Mã 132

Mã 209

Mã 357

Mã 485

Mã 570

1

A

B

C

A

C

2

C

B

D

B

B

3

A

A

C

D

A

4

D

B

A

D

C

5

A

C

A

A

D

6

D

C

D

B

D

7

C

B

C

A

A

8

C

C

D

B

B

9

A

A

A

A

D

10

A

D

C

D

A

11

C

C

D

D

A

12

B

D

C

A

D

13

D

C

B

C

D

14

D

C

C

B

C

15

C

C

D

B

A

16

B

D

A

D

A

17

B

A

C

D

D

18

B

C

A

A

D

19

C

A

A

C

A

20

D

A

B

D

B

21

D

C

B

A

D

22

B

A

A

B

B

23

B

C

B

B

B

24

B

B

A

A

B

25

A

A

B

A

D

26

B

D

B

B

C

27

C

D

A

C

D

28

D

A

C

C

C

29

D

C

B

C

B

30

B

B

B

C

B

31

A

A

A

B

C

32

A

D

C

B

B

33

B

B

B

C

A

34

C

D

B

B

B

35

A

B

C

C

C

36

C

A

D

A

B

37

A

D

B

A

D

38

D

C

A

D

B

39

C

D

D

D

C

40

D

A

D

C

C

 THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

CÂU

MÃ 132

MÃ 209

MÃ 357

MÃ 485

MÃ 570

41

B

Â

D

A

B

42

C

D

A

A

C

43

D

A

C

B

D

44

A

C

D

D

A

45

B

A

A

B

A

46

D

B

A

D

B

47

B

D

D

D

A

48

B

B

B

C

B

49

D

B

C

B

A

50

A

A

C

D

D

 THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

 

CÂU

MÃ 132

MÃ 209

MÃ 357

MÃ 485

MÃ 570

51

B

A

B

D

A

52

A

B

D

C

D

53

D

A

B

C

B

54

C

A

C

B

D

55

C

D

A

A

C

56

A

D

C

A

A

57

D

B

A

C

C

58

B

C

D

D

B

59

B

D

D

B

C

60

C

C

D

C

C


ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – 2013 – MÔN VẬT LÍ

Câu

126

127

128

129

130

131

1

C

A

A

A

C

C

2

C

B

C

D

C

C

3

B

B

B

B

D

A

4

A

C

B

D

D

D

5

D

C

A

D

B

B

6

B

B

A

D

D

C

7

A

B

D

D

A

B

8

A

B

A

B

B

A

9

C

B

B

C

B

A

10

B

C

C

A

D

B

11

A

C

C

D

A

D

12

B

C

B

B

D

A

13

D

A

A

A

D

C

14

D

C

C

B

A

C

15

A

D

D

A

A

A

16

C

B

A

A

C

C

17

B

A

C

A

C

C

18

B

D

D

D

B

D

19

C

D

C

C

A

D

20

C

A

C

A

B

D

21

D

B

D

A

B

D

22

B

D

B

C

C

D

23

A

B

A

B

A

A

24

A

A

B

A

C

D

25

D

C

D

D

B

B

26

C

D

D

C

D

D

27

C

D

C

B

B

C

28

D

A

A

C

D

B

29

C

A

B

C

C

B

30

A

D

D

A

D

A

31

D

A

A

B

D

C

32

B

C

B

D

A

B

33

C

D

D

A

C

B

34

B

C

D

B

B

B

35

D

A

A

C

D

B

36

D

D

C

B

B

A

37

A

A

C

C

C

D

38

C

B

A

C

C

C

39

A

D

D

B

A

C

40

D

A

B

D

A

A

41A

D

C

A

A

C

B

42A

A

A

B

A

B

B

43A

A

A

D

A

B

A

44A

C

D

A

B

C

B

45A

A

B

B

C

A

C

46A

B

B

C

B

A

C

47A

D

A

C

C

A

D

48A

C

C

D

D

D

D

49A

B

D

B

D

B

A

50A

B

B

A

B

D

A

41B

C

A

B

C

A

B

42B

B

A

C

B

D

C

43B

A

C

B

B

B

B

44B

C

D

A

D

C

D

45B

D

A

D

C

B

A

46B

B

D

A

A

A

A

47B

B

B

B

B

B

D

48B

A

B

D

A

C

A

49B

A

C

C

A

D

B

50B

D

B

A

D

A

CNguồn: thptchuvanan.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 95
Tháng 11 : 3.861
Năm 2021 : 30.405