Ngày 25/9/2022, gần 100 học sinh trường THPT Chu Văn An vừa tham gia chương trình trải nghiệm thực tế tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)