Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm, GVCN các lớp có thể tải theo mẫu sau.
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu duyệt hạnh kiểm cuối kỳ, cuối năm cho các lớp.
Ngày ban hành:
29/09/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp đầu năm.
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
09/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
II. TỰ ĐÁNH GIÁ 1. TIÊU CHUẨN 1: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THPT Mở đầu Để tạo điều kiện giữ vững và không ngừng phát triển CLGD một cách ổn định, nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2008 - 2013 phù hợp với các nguồn lực: nhân lực, tài chính và CSVC của nhà trường để xác định các mục tiêu cần đạt được phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông được quy định tại Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009 và định hướng phát triển KT-XH của địa phương. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng các hoạt động giáo dục của nhà trường, không ngừng phát huy những điểm mạnh, xác định rõ các điểm yếu. Từ đó, đề xuất các biện pháp cải tiến thiết thực hiệu quả đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục nhà trường được giữ vững và phát triển ổn định
Ngày ban hành:
30/12/2011
Ngày hiệu lực:
30/12/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website