Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội

Báo cáo tự đánh giá

II. TỰ ĐÁNH GIÁ 1. TIÊU CHUẨN 1: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THPT Mở đầu Để tạo điều kiện giữ vững và không ngừng phát triển CLGD một cách ổn định, nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2008 - 2013 phù hợp với các nguồn lực: ...
Thông báo