Tổ Sinh - Công nghệ - Thể chất - GDQP

Cán bộ giáo viên tổ Sinh - Công nghệ - Thể chất - GDQP năm học 2016 - 2017

Danh sách giáo viên trong tổ Sinh - CN - TC - GDQP

      
                        
                                                   
                   
 Họ tên:  Nguyễn Thị Thanh Hải
GV:   Sinh học
Chức vụ: Tổ trưởng

Họ tên:  Nguyễn Thị Vân Anh
GV:   Sinh học
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
 Họ tên: Nguyễn Hồng Thái
GV:   GDQP-AN
Chức vụ: 
Bí thư đoàn TN
     
        
      
Họ tên:  Nguyễn Thị Nguyên
GV:  
Công nghệ
 Họ tên: Vũ Đăng Giang
GV:  
Thể dục
 Họ tên: Nông Thị Thúy Hòa
GV:   Thể dục
     
        
 
 Họ tên:  Nguyễn Đông Hưng
GV:  
Thể dục
 Họ tên:  Trần Thị Thu Huyền
GV:  
Công nghệ
 Họ tên:  Nguyễn Ngọc Tuấn
GV:  
GDQP - AN
     
 Họ tên:  Nguyễn Thị Xuân Thương
GV:   Sinh học
 Họ tên:  Nguyễn Thị Hảo
GV:   Sinh học
 

 Họ tên:  Nguyễn Thị Nguyên
GV:  
Công nghệ
 Họ tên:  Nguyễn Thị Nguyên
GV:  
Công nghệ
Nguồn: thptchuvanan.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 59
Tháng 04 : 474
Năm 2020 : 7.830