Ngày thành lập: 20-11-1972 Tên gọi ban đầu: Trường Bổ túc văn hoá cấp 3 tại chức GT Số lượng giáo viên: 11 Tháng 10-1980, Đảng uỷ Công ty Gang thép Thái Nguyên ra quyết định chuyển nhà trường từ khu tập thể Luyện thép ra khu trường hiện nay.