Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐIỂM THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 (Năm học 2016-2017)

Điểm thi thử THPT Quốc gia lần 3 - năm học 2016-2017

 

STT SBD HỌ ĐỆM TÊN LỚP TRƯỜNG Toán Hóa Sinh Văn Anh Sử Địa CD
1 171001 LÊ XUÂN AN 12A1 CVA 9.2 9 9 2.5 5 3.8      
2 171002 TRẦN LONG AN 12A4 CVA 6.4       6 7.4 6 5.75 7.5
3 171003 ĐÀO MINH ANH 12A1 CVA 8 8 4 3 6 8.6      
4 171004 ĐỖ VŨ HOÀNG ANH 12A4 CVA 3.6 6.5 2.25 2.75 3.5 6.4      
5 171005 HÀ PHƯỢNG ANH 12A8 CVA 3.8       7 3 7.75 7.5 7
6 171006 HỒ THỊ QUỲNH ANH 12A8 CVA 6.4 5 6 2.75 6 2.2      
7 171007 LÊ QUẾ ANH 12A3 CVA 6 6.25 7 3.25 6.75 3.2      
8 171008 LÊ THỊ KIỀU ANH 12A7 CVA 7.6 6.25 4.25 3.5 5 3      
9 171009 LÊ THỊ VÂN ANH 12A1 CVA 9 6 3.5 2.5 6.5 8.2      
10 171010 MAI HOÀI ANH 12A2 CVA 4.6       7.5 4.2 5 6.25 6.5
11 171011 NGUYỄN ĐỨC ANH 12A5 CVA 5.2 5.75 4.25 2.5 3.75 2      
12 171012 NGUYỄN HẢI ANH 12A4 CVA 5.6       6 5 7.75 6 7.75
13 171013 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A6 CVA 4.6       2.25 1.8 6 4 4.25
14 171014 NGUYỄN LAN ANH 12A6 CVA 5.2       6 4.8 2.75 6 6.5
15 171015 NGUYỄN NGỌC ANH 12A4 CVA 6.6       7 5.6 5.75 5.25 6.75
16 171016 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A5 CVA 7.4 3.5 4 2.5 5.5 3.8      
17 171017 NGUYỄN QUỲNH ANH 12A7 CVA 7.8 6.75 7.75 2.25 6.5 3.6      
18 171018 NGUYỄN THẢO ANH 12A7 CVA 5       6.75 2.4 4.5 6.5 6.5
19 171019 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 12A5 CVA 5 4.5 4.25 1.75 7.5 4      
20 171020 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 12A6 CVA 6.4 6.75 5 2.25 6.5 1.8      
21 171021 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12A4 CVA 7.8 5.25 8 7 6 7.2      
22 171022 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 12A6 CVA 5.8       4.5 2.4 3.5 5.25 6.5
23 171023 PHAN THỊ NGỌC ANH 12A3 CVA 5.8 5.5 8 5.25 6 2.2      
24 171024 TRẦN NGỌC ANH 12A2 CVA 6.8 8 7.5 4.5 5.5 5.8      
25 171025 TRẦN TIẾN ANH 12A5 CVA 7.2 3 7 4.25 7 1.8      
26 171026 TRẦN VÂN ANH 12A5 CVA 5 4.75 5.75 2.5 7.25 3.6      
27 171027 VŨ MAI ANH 12A4 CVA 5.4       7.75 5.4 8 8.75 7.5
28 171028 VŨ TƯỜNG ANH 12A2 CVA 7.4 7.5 6.25 2 5 3.6      
29 171029 VƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 12A6 CVA 4.8 4.25 5.75 5 6.75 2      
30 171030 CAO NGỌC ÁNH 12A4 CVA 8.6 7 8.75 3.25 6.75 4.6      
31 171031 ĐÀO THỊ NGỌC ÁNH 12A8 CVA 6.8 6.75 8.5 1.25 5.5 2.4      
32 171032 DƯƠNG THỊ ÁNH 12A7 CVA 6.8 6.5 6.25 8.25 8 2.8      
33 171033 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 12A8 CVA 6.2 5 7.25 4.5 6 3.2      
34 171034 LÊ HUY BÁCH 12A1 CVA 6.2 7.5 5 2.5 7 6.2      
35 171035 HOÀNG QUỐC NGỌC BẢO 12A6 CVA 4.6       7 5.6 8.25 8.75 7.25
36 171036 LÊ THÁI BẢO 12A1 CVA 8.4 9.5 7 2.5 7.5 9      
37 171037 ĐỖ NGUYỄN MINH CHÂU 12A4 CVA 5.6       8 6.2 7 6.5 7.25
38 171038 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 12A1 CVA 7.8 9.25 5.75 2.5 7.5 8      
39 171039 NGÔ ĐINH LINH CHI 12A4 CVA 4.8       7.5 6 5.5 4.75 7.25
40 171040 TRẦN LINH CHI 12A1 CVA 7.2 7 7.25 2.5 6.5 3.6      
41 171041 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHINH 12A1 CVA 8.4 7.75   2.5 7.25 4.8      
42 171042 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12A4 CVA 5.2 6.5   3 6.75 1.6      
43 171043 NGUYỄN THỊ CÚC 12A8 CVA 5.8       6 5.2 2.25 5 6.25
44 171044 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 12A3 CVA 6.8 7.75 9 5.25 5 4      
45 171045 NGÔ MINH CƯỜNG 12A2 CVA 7.6 8.75 7.75 2.5 6 4      
46 171046 NGUYỄN CAO CƯỜNG 12A6 CVA 4 5.5 5 1.5 3.5 2.6      
47 171047 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12A6 CVA 4.8       6.5 3.2 6 4.5 6.5
48 171048 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A8 CVA 6 5.75     4        
49 171049 TRẦN LỆ DIỄN 12A2 CVA 7.6 4.5 8.5 7.25 6.5 4.4      
50 171050 NGUYỄN NGỌC ĐỊNH 12A2 CVA 6.5 7 7.75 1.75 3.5 2.8      
51 171051 BÙI ANH ĐỨC 12A4 CVA 8.2 8 6.25 3.5 5.5 7      
52 171052 BÙI ĐÌNH ĐỨC 12A2 CVA 5 6.25 7.75 1.75 3 3.4      
53 171053 ĐẶNG LÊ MINH ĐỨC 12A3 CVA 6 6 5 2.5 6 3.6      
54 171054 LÃ MINH ĐỨC 12A2 CVA 8.8 9 8.25 2.5 6.5 3      
55 171055 NGUYỄN DUY  ĐỨC 12A7 CVA 5.8 5.75 3.25 2.5 6.5 3.2      
56 171056 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 12A7 CVA 5.4       7 2.6 6.25 6.5 7
57 171057 NGUYỄN VĂN  ĐỨC 12A1 CVA 9.6 6.75 7.75 2.75 4.5 2.4      
58 171058 PHẠM MINH ĐỨC 12A2 CVA 7.4 8 7.5 2.5 2 2      
59 171059 TRẦN VIỆT ĐỨC 12A4 CVA 6.2 6.75 5.5 3 6 2.6      
60 171060 NGUYỄN TRUNG DŨNG 12A7 CVA 5.8 2.75 3.25 2 2.5 2.4      
61 171061 VŨ TIẾN  DŨNG 12A7 CVA 6.8 6.5 5 2 5.5 3.2      
62 171062 ĐÀO TÙNG DƯƠNG 12A6 CVA 3       5.5 2.4 6.75 7 7
63 171063 HỒ THÙY DƯƠNG 12A1 CVA 8.4 8.75 7 1 2.5 1.4      
64 171064 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 12A4 CVA 9 7.5 7.75 2.75 3 2      
65 171065 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 12A4 CVA 6 7 5.25 3.5 3 5.4      
66 171066 TRẦN MAI ÁNH DƯƠNG 12A4 CVA 4.8       8 3 9 5.5 8.25
67 171067 TRẦN VĂN  DƯƠNG 12A5 CVA 4.6       6 1.8 2.75 5 5.5
68 171068 ĐỖ XUÂN  DUY 12A6 CVA 5.4       6 3.8 4.75 5.75 7
69 171069 HOÀNG ĐỨC DUY 12A2 CVA 9 5.75 7.75 7.75 5.5 2.4      
70 171070 NGUYỄN KHÁNH DUY 12A6 CVA 5.8       6 2.6 4.75 6.5 6.75
71 171071 DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN 12A6 CVA 5.8       6.75 3.6 6.5 7.5 7.25
72 171072 ĐẶNG THỊ HƯƠNG GIANG 12A3 CVA 6.6       6.75 5.6 5 6 7.5
73 171073 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 12A1 CVA 8.4 8.75 7.75 3 7.75 5.6      
74 171074 NGUYỄN QUỲNH GIANG 12A5 CVA 4.4       4.5 6.2 5.25 6.25 7
75 171075 ĐÀO THỊ VIỆT 12A6 CVA 6.8 4.25 3.75 2.25 6.75 5.2      
76 171076 NGÔ THỊ  12A8 CVA 3.8 3.5 5.25 2.25 5.5 2.8      
77 171077 NGUYỄN THỊ MINH 12A1 CVA 9.2 9.5 7 3.25   8.4      
78 171078 NGUYỄN THU 12A1 CVA 6.2 7.75 5.5 2.5 8 6.4      
79 171079 PHẠM THỊ THU 12A1 CVA 7.8 7 7.75 5.5 8 4.4      
80 171080 PHẠM NGỌC HẢI 12A5 CVA 7 6 7 2.75 6.5 4      
81 171081 HÀN MINH HẰNG 12A5 CVA 6.6 7 5.75 3.25 6 3.2      
82 171082 PHẠM THỊ THANH  HẰNG 12A3 CVA 6.8       7.75 3 5.75 5.25 5.75
83 171083 ĐẶNG THU  HẠNH 12A8 CVA 6.8 5.5 4.75 3.25 2.5 4.2      
84 171084 HÀ NGỌC  HẠNH 12A1 CVA 8.4 6.25 4.75 2.5 8.25 7.2      
85 171085 MAI THỊ HỒNG HẠNH 12A8 CVA 6 6 7.75 2.25 4.5 2.2      
86 171086 NGUYỄN MỸ HẠNH 12A8 CVA 4.4       6.5 3.6 4.5 5 6.25
87 171087 BÙI TRẦN MAI HIỀN 12A2 CVA 7       7.5 4.4 5.75 6.25 8.75
88 171088 CHU THỊ THU HIỀN 12A3 CVA 7.8 7 6.75 2.5 5.5 3.2      
89 171089 ĐẶNG THỊ  HIỀN 12A5 CVA 5.2       5.5 4.6 5.25 5.25 6.75
90 171090 HOÀNG THỊ THU HIỀN 12A2 CVA 7.8 7.5 7.75 3.5 6 2.4      
91 171091 LÊ THỊ THU HIỀN 12A6 CVA 5.4       5.5 2.6 5.5 5.75 6.25
92 171092 LƯƠNG THỊ THU HIỀN 12A1 CVA 8 8.25 6.75 3.75 6.5 7      
93 171093 NGUYỄN THU HIỀN 12A6 CVA         6.25   5.5 8.5 7
94 171094 PHÙNG THANH HIỀN 12A8 CVA 7.4       6 5.4 3.5 3 6.25
95 171095 THÁI THỊ HIỀN 12A1 CVA 7.8 6.75 6 2 6.75 3      
96 171096 LƯƠNG HOÀNG  HIỆP 12A1 CVA 7.4       7.5 2.8 7 5 6.5
97 171097 BÙI MINH  HIẾU 12A8 CVA 3       1.5 2.6 3.25 5 4.5
98 171098 ĐINH TRUNG HIẾU 12A5 CVA 2.4       1.5 3.4 2.75 2.75 3.5
99 171099 LÊ MINH  HIẾU 12A8 CVA 2.8 4 2.75            
100 171100 LÊ NGUYỄN TRUNG HIẾU 12A5 CVA 7.4 6.75 7 2.75 4.5 2.6      
101 171101 NGUYỄN VĂN  HIẾU 12A7 CVA 3.8 3 3.75 1.75 5 3.4      
102 171102 PHẠM MINH HIẾU 12A8 CVA 7 6.5 4.5   1.75        
103 171103 PHẠM TRUNG HIẾU 12A6 CVA 7 4.75 4.25 1.75 5 3      
104 171104 NGUYỄN    DIỆU  HOA 12A2 CVA 6.8 5.5 7.25 5.25 7 3.4      
105 171105 NGUYỄN QUỲNH HOA 12A4 CVA 7.8 3.75 8.75 7.25 4.5 4.2      
106 171106 NGUYỄN THỊ HOA 12A2 CVA 7.4 7.25 6.75 3.5 5.75 3.4      
107 171107 PHẠM HẠNH HOA 12A3 CVA 6       5.5 3 5.25 6.25 6
108 171108 PHẠM THANH HOA 12A3 CVA 8.2 6.25 8.25 8.5 5.5 3.6      
109 171109 PHẠM THANH HOA 12A8 CVA 6.8 6.5 6 2.5 4.5 2.8      
110 171110 HỒ XUÂN  HÒA 12A8 CVA 5.6 5.5 6.25 2.25 2 3.2      
111 171111 LÊ MINH  HÒA 12A3 CVA 8 5.5 6.25 2.5 4.5 2.2      
112 171112 NGUYỄN TRẦN HÒA 12A3 CVA 9 6.75 7.75 2 1.5 1.8      
113 171113 TRẦN THỊ THU HOÀI 12A3 CVA 7.2 6.75 7.25 2.5 6 2.6      
114 171114 DƯƠNG HUY  HOÀNG 12A1 CVA 5.8 5 5.25 1.5 5 2.8      
115 171115 DƯƠNG VIỆT HOÀNG 12A2 CVA 8.8 7.25 7.25 3.25 4.5 3.4      
116 171116 NGUYỄN HUY HOÀNG 12A5 CVA 6.4 5.5 5.5 3.25 4.5 3.8      
117 171117 NGUYỄN MINH HOÀNG 12A4 CVA 6.2 6.75 4.5 0.75 5.25 5.8      
118 171118 NGUYỄN TUẤN VIỆT HOÀNG 12A3 CVA 7.6 5.75 6.5 3.5 5 4.2      
119 171119 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 12A6 CVA 3.6 6 6.75 2 1.5 2.2      
120 171120 PHẠM HUY HOÀNG 12A7 CVA                  
121 171121 TRẦN HUY HOÀNG 12A5 CVA 6.2       2 2.6 4.25 6.25 5.75
122 171122 TRẦN VIỆT HOÀNG 12A8 CVA 2.6       1   3.75 2 1.75
123 171123 ĐINH NGỌC  HỒNG 12A7 CVA 7.6 6 5 2.75 6.5 3      
124 171124 CHU THỊ HUỆ 12A5 CVA 4.4       6 4.4 3.5 5.5 6
125 171125 ĐẶNG THỊ THU  HUỆ 12A5 CVA 5.6       5 5.4 4.5 4.5 6.75
126 171126 NGUYỄN THU  HUỆ 12A3 CVA 7.4 5 7.25 4.25 5 4.4      
127 171127 ĐỖ MẠNH HÙNG 12A6 CVA 7 6.25 6.75 2.25 4 3.4      
128 171128 LƯƠNG MẠNH HÙNG 12A2 CVA 8.8 9 9.25 3.5 5 3      
129 171129 NGUYỄN VIỆT HÙNG 12A5 CVA 7.8         1.6      
130 171130 TRẦN MẠNH HÙNG 12A5 CVA 4.6       5.5 2.4 4 5.5 6.5
131 171131 NGUYỄN QUANG HƯNG 12A5 CVA 5.4 5.5 6.75 1.75 4.75 1.6      
132 171132 VŨ QUỐC HƯNG HƯNG 12A3 CVA 7.2 7 7 2.75 4 3.8      
133 171133 ĐẶNH LAN HƯƠNG HƯƠNG 12A3 CVA 8.6 7.75 7.75 1.75 7 3.6      
134 171134 DƯƠNG LINH HƯƠNG 12A2 CVA 7.2 8.75 7.25 2 5.75 1.6      
135 171135 HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG 12A2 CVA 8 8.75 7 2.5 6 2.6      
136 171136 LÊ THỊ MAI HƯƠNG 12A2 CVA 8.8 7.75 7.25 2.25 6 5      
137 171137 LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG 12A7 CVA 5.4       5.5 2.8 3.5 5 6
138 171138 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 12A6 CVA 4.6       5 2.2 3.75 5 7.25
139 171139 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 12A2 CVA 8.4 6.75 6.75 1.25 6 6.8      
140 171140 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 12A5 CVA 6.8 6.75 6 2 4.5 3.8      
141 171141 TRƯƠNG MAI  HƯƠNG 12A3 CVA 7.2 5.75 7.5 5.25 4.5 3      
142 171142 DƯƠNG THÚY  HƯỜNG 12A3 CVA 8.4 6.75 7.25 7.5 5.5 3.6      
143 171143 NGUYỄN MINH HUY 12A1 CVA 8.4 4   5.25 3.5 3.2      
144 171144 PHẠM QUANG HUY 12A6 CVA 7.2 6.5 6.75 2.75 4.75 1.8      
145 171145 TÔ MẠNH HUY 12A6 CVA 4       6.5 4 3.75 6.25 7.75
146 171146 TRẦN QUANG HUY 12A4 CVA 7.4 8 4.75 3.75 6.5 8.2      
147 171147 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 12A7 CVA 3.2       6.5 4 5.25 5.25 4.75
148 171148 TRẦN THỊ HUYỀN 12A2 CVA 6.4 7.25 6.25 2.25 5 3      
149 171149 NGUYỄN DUY  KẾT 12A4 CVA 6.8       8 5.2 5.5 5.75 6.25
150 171150 NGUYỄN MAI KHANH 12A8 CVA 6       7 2.2 4.75 7.75 6.75
151 171151 NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH 12A6 CVA 7.6 6.75 5.75 1.75 6.5 5.8      
152 171152 BÙI ĐỨC KHÁNH 12A2 CVA 7 7 7.5 1.5          
153 171153 NGUYỄN NHƯ KHÁNH 12A7 CVA 5.2 6 3.75 2.25 4 2.2      
154 171154 TRỊNH THỊ NGỌC KHÁNH 12A8 CVA 3.4 4.75 4 3   4      
155 171155 LA VĂN KHIÊM 12A3 CVA 7.8 9 7.75 3 5 2.2      
156 171156 NGUYỄN GIA KHIÊM 12A1 CVA 6.2 8.75 5.25 3.75 8.5 9.6      
157 171157 PHẠM LƯƠNG VÂN KIỀU 12A4 CVA 6.8       7.5 4.8 3.75 4.75 5.75
158 171158 ĐÀO TIẾN LÂM 12A4 CVA 6.6 6.25 5 2.25 6 3      
159 171159 LÊ ĐỨC  LÂM 12A2 CVA 7.6       7.5 6.4 6.5 7.25 7
160 171160 LÊ TÙNG LÂM 12A3 CVA 7.2 6.75 7.75 2 3.5 2.4      
161 171161 NGUYỄN TIẾN LÂM 12A8 CVA 6.6 5 4.5 3 5.5 3      
162 171162 TRỊNH VŨ  LÂM 12A8 CVA 6 7.5 3.5 3.25 4 2.6      
163 171163 BÙI HOÀNG LAN 12A1 CVA 7.8 7.5 4 4.75 8 9.4      
164 171164 ĐẶNG DIỆU LINH 12A7 CVA 4.8       2.75 3.4 3.25 4.75 5.75
165 171165 ĐINH THỊ HOÀI LINH 12A5 CVA 7 5.75 6.75 2 7.5 2.8      
166 171166 HÀ THÙY LINH 12A3 CVA 6       7 5.6 6 6.25 6.5
167 171167 HOÀNG NGUYỄN DIỆU LINH 12A2 CVA 8.4 7.5 6.25 2.5 1.5 2.8      
168 171168 LÊ THỊ MAI LINH 12A2 CVA 7 6.75 7.5 2.25 6.5 3.6      
169 171169 NGUYỄN DIỆU LINH 12A7 CVA 7       7 3 5.25 4.75 5.5
170 171170 NGUYỄN KHÁNH LINH 12A7 CVA 6.2       7 5.4 7.5 6.75 7
171 171171 NGUYỄN MAI LINH 12A3 CVA 5.4       8 3.8 5.5 7.25 7
172 171172 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 12A4 CVA 7.4       8 6 7 8.5 7.5
173 171173 THẠCH THỊ THÚY LINH 12A4 CVA 4.6       8 7 5.5 6.5 6.25
174 171174 TRẦN DIỄM PHƯƠNG LINH 12A1 CVA 7.4 4.5 8.75 7.25 8 4.8      
175 171175 TRẦN THÙY LINH 12A6 CVA 5       7 2 5.25 4.5 5.75
176 171176 TRƯƠNG THÙY LINH 12A5 CVA 8.4 6 6.25 2 7.5 3.4      
177 171177 LÊ ĐÌNH LONG 12A4 CVA 6.2 5.5 5 5.5 7.5 6.4      
178 171178 ĐOÀN VŨ LY 12A6 CVA 5.8 5.25 3.5 2.75 6.5 2.4      
179 171179 DƯƠNG KHÁNH LY 12A7 CVA 5.6       5 2 5.5 7.5 6.5
180 171180 NGUYỄN ĐOÀN DIỆU  LY 12A8 CVA 6.2       8 6.4 8.5 8.5 7.25
181 171181 NGUYỄN HÀ LY 12A1 CVA 7.8 5.5 3.5 2.5 8.5 6.8      
182 171182 VŨ LƯU  LY 12A4 CVA 5.4       8.5 6.4 7 7.5 8.5
183 171183 ĐỖ NGỌC MAI 12A1 CVA 7.2 7.5 7.75 3 8.5 4.4      
184 171184 ĐỖ THỊ NGỌC MAI 12A2 CVA 8.6 8.5 8.75 4.25 7 3.6      
185 171185 DƯƠNG THÚY MAI 12A3 CVA 8.6 6 8.75 9 6.5 4.8      
186 171186 NGUYỄN NGỌC MAI 12A6 CVA 6.2 6.25 4 4.5 7 4.8      
187 171187 VŨ THỊ MAI 12A5 CVA 5.6 2.25 5.25 4.5 6 4.2      
188 171188 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 12A8 CVA 4.4 5.25 7.25 1.5 4.5        
189 171189 NGUYỄN HỮU MẠNH 12A2 CVA 7.6 2.25 8.5 6.25 6.5 2      
190 171190 ĐỖ ANH  MINH 12A7 CVA 3.4 4.5 3.75 2.5 2.5 3.4      
191 171191 LÊ CÔNG MINH 12A3 CVA 6 2.75 6.5 3.5 4.5 1.4      
192 171192 NGUYỄN VĂN  MINH 12A6 CVA 3 3.75 4 4.25 5 6.6      
193 171193 TRẦN THỊ TUỆ MINH 12A7 CVA 5.6 6.5 5.75 3.5 6.5 1.4      
194 171194 TRỊNH TIẾN MINH 12A6 CVA 6.2 5.25 6.25 2.5 4 3      
195 171195 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 12A6 CVA 5       6 5.2 7 7.25 6.25
196 171196 HÀN ĐẶNG PHƯƠNG NAM 12A1 CVA 7.8 4.5 8.25 6.5 6 5      
197 171197 HUỲNH VĂN NAM 12A5 CVA 2.8       2.5 2 4.25 6 7.25
198 171198 NGUYỄN HOÀI NAM 12A8 CVA 4.4 4 3.25 2.5 4 3.8      
199 171199 NGUYỄN PHẠM HOÀI NAM 12A1 CVA 6.4 4.75 7 2.25 5 3.8      
200 171200 NGUYỄN THÀNH NAM 12A7 CVA 5.2 5.25 4.75 3 5.5 2.2      
201 171201 NGUYỄN TRỌNG NAM 12A6 CVA 7 5.75 5.5 3.5 6.5 5.4      
202 171202 PHẠM NGỌC NAM 12A4 CVA 7 5.5 8 4.25 6.5 5.8      
203 171203 PHẠM TRƯỜNG NAM 12A4 CVA 7 7   3 6 6.6      
204 171204 VŨ PHƯƠNG  NAM 12A4 CVA 6.8       7.5 8.4 5.25 6.25 6
205 171205 ĐINH HỒNG NGỌC 12A3 CVA 6.4 6 5.5 2.75 6.5 4.2      
206 171206 LÊ PHƯƠNG  NGỌC 12A7 CVA 5.2 5.5 4.25 3 5 4.8      
207 171207 MAI ĐỨC NGỌC 12A8 CVA 6 5.5 7 2.5 3 3      
208 171208 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12A3 CVA 5.8 6.5 4 3.25 4 3.4      
209 171209 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12A3 CVA 7.8 6.25 6.75 3.5 5 3.8      
210 171210 PHẠM HÀ BẢO NGỌC 12A2 CVA 6.6 6.75 6.25 2.5 5.5 3      
211 171211 TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC 12A8 CVA 6.8 5 7 3.75 7 3      
212 171212 ĐÀO LÊ  NGUYÊN 12A7 CVA 5.4 5.75 7.25 3.25 6 4.4      
213 171213 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 12A5 CVA 5.8 6.25 5.5 2 5 3.6      
214 171214 NGÔ THẢO NGUYÊN 12A8 CVA 7 7.25 6 3.25 6 3      
215 171215 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 12A7 CVA 6.2 5.25 5.25 1.75 6 3.4      
216 171216 VŨ ĐỨC NHÂN 12A6 CVA 4.4 3.5 4 2 6 7.4      
217 171217 NGUYỄN NGỌC NHI 12A8 CVA 3.4 5 3.5 1.75 6 3.2      
218 171218 DƯƠNG HỒNG  NHUNG 12A4 CVA 8.6       9 8 6.25 7.25 8.25
219 171219 HOÀNG HỒNG  NHUNG 12A1 CVA 7 5.25 5 3.25 8 8.8      
220 171220 LÂM ĐÀO TRANG NHUNG 12A4 CVA 8 5.5 3.5 3 7 7.6      
221 171221 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG 12A6 CVA 4.6 5.75 4.25 3.75 6 7      
222 171222 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 12A7 CVA 5.8       8 3.8 7.5 7 6.75
223 171223 TRẦN THỊ TRANG NHUNG 12A8 CVA 8.4 6.75 8.5 3.25 6.5 3.6      
224 171224 NGUYỄN NGỌC PHAN 12A8 CVA 8.2 6.75 7.75 3 4 2.6      
225 171225 ĐỖ BÁ PHÚC 12A1 CVA 6 7 5.5 2.5 8 2.6      
226 171226 ĐÀO VŨ VIỆT PHƯƠNG 12A7 CVA 5.2       6.5 4.6 5.5 5.5 5.5
227 171227 HOÀNG  THỊ THU PHƯƠNG 12A2 CVA 7 7.5 6.75 1 5.5 3.6      
228 171228 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 12A4 CVA 5.8       7.5 8 8 9.25 7.75
229 171229 NGUYỄN THỊ THÁI PHƯƠNG 12A5 CVA 4.6 2.75 5.5 2 6.5 3.2      
230 171230 NGUYỄN THỊ BÍCH  PHƯƠNG 12A4 CVA 3       5 2.2 2.25 3.25 3.75
231 171231 NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG 12A3 CVA 4.2 3.75 4 2 6 3      
232 171232 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 12A3 CVA 7.8 6.5 6.5 3.5 7.5 3.2      
233 171233 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 12A8 CVA 8.2       7 2.6 3.75 4.75 6.75
234 171234 TRẦN MINH  PHƯƠNG 12A8 CVA 4.8       8.5 3.4 6.75 6.5 6.25
235 171235 VŨ MAI  PHƯƠNG 12A4 CVA 4.2       8.5 3.4 8.5 7.75 8.25
236 171236 VŨ THANH PHƯƠNG 12A6 CVA 4.2       6 3.4 4.75 5.5 8.25
237 171237 ĐỖ MINH QUANG 12A5 CVA 7.8 6.25 6.25 2.5 5.5 3.6      
238 171238 NGUYỄN PHẠM DIỆU  QUẾ 12A8 CVA 4.6       7 3.2 6.75 6.5 6
239 171239 ĐỖ THỊ THẢO QUYÊN 12A4 CVA 7.4 7.75 7.25 4.5 6 3.6      
240 171240 ĐẶNG NHƯ  QUỲNH 12A2 CVA 6.2 1.5 6.5 7 6 3.4      
241 171241 LÊ PHƯƠNG  QUỲNH 12A6 CVA 4.4 5 4 3 5 3.8      
242 171242 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 12A1 CVA 8.2 8.5 6.5 3.75 7 3.8      
243 171243 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH 12A1 CVA 7.6 6.75 5.5 4 8.5 6      
244 171244 NGUYỄN THỊ THU QUỲNH 12A8 CVA 5.8 4 6 3.25 6.75 3.6      
245 171245 NGUYỄN THÚY QUỲNH 12A3 CVA 5.8 4.5 8 3.5 6.75 2.4      
246 171246 TRẦN THỊ NHƯ  QUỲNH 12A5 CVA 5.4 5.25 5.25 3.5 6.25 3      
247 171247 ĐÀO MINH SƠN 12A7 CVA 5.8 6 5.5 2.75 5 2.6      
248 171248 NGUYỄN HỒNG SƠN 12A1 CVA 7.4 5.25 5.25 9 7 4.4      
249 171249 PHẠM NGỌC SƠN 12A2 CVA 8.8 8.25 8.5 3 5 3.4      
250 171250 TRẦN HÙNG SƠN 12A8 CVA 6.8       6.5 5.6 5.25 7.25 6.5
251 171251 TRẦN THÁI SƠN 12A4 CVA 9.2 8 8 2.75 4.5 4.2      
252 171252 TRẦN XUÂN SƠN 12A1 CVA 6.8 8 6.5 1.75 5.75 3      
253 171253 TRỊNH HỒNG  SƠN 12A6 CVA 5.4       2 5.4 3.75 4.25 6.5
254 171254 DƯƠNG THẾ TÀI 12A7 CVA 6.4       2.25 3      
255 171255 CAO THỊ THANH TÂM 12A5 CVA 6.4 6 5.5 3 5.25 3.4      
256 171256 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 12A3 CVA 5.8 6.5 6.5 2 7.25 2.8      
257 171257 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 12A5 CVA 7.6 7.25 6.25 3 6 5.6      
258 171258 ĐẶNG MINH TÂN 12A6 CVA 5.4 4 3 3.75 3.75 2.6      
259 171259 LÊ VĂN  THÁI 12A7 CVA 5.2       2 2.8 4 5 5.75
260 171260 NGUYỄN THẾ THÁI 12A2 CVA 8.6 7.75 5.5 2.5 0 3.4      
261 171261 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 12A4 CVA 7.2       7.5 3.4 4.75 5.5 6.75
262 171262 BÙI ĐỨC  THẮNG 12A6 CVA 6.4 4.5 5.75 3 3.25 2.4      
263 171263 BÙI MINH  THẮNG 12A1 CVA 8 5.5 6.75 5.25 4 3.6      
264 171264 LÊ HỒNG  THẮNG 12A2 CVA 9.8 8.5 8 2.5 3.5 3.2      
265 171265 NGÔ ĐỨC THẮNG 12A1 CVA 7 6.75 7.25 4.25 6.25 7.6      
266 171266 NGUYỄN MẠNH THẮNG 12A1 CVA 5.6 5.25 6.5 2.75 5.25 6.4      
267 171267 TRẦN VĂN  THẮNG 12A4 CVA 5.4       7.5 7.8 6 8.25 9
268 171268 VŨ NGUYÊN THẮNG 12A1 CVA 6.2 6 5.75 4 6 6.6      
269 171269 HÀ THỊ KIỀU  THANH 12A2 CVA 7.6 8.75 8 2.75 6.75 4      
270 171270 HOÀNG VĂN  THANH 12A8 CVA 7.4 5.5 3.75 4.5 6 3 4.5 6.5 6
271 171271 NGUYỄN THỊ THANH 12A2 CVA 6.4 6.5 8.25 2.75 6.5 3.8      
272 171272 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 12A3 CVA 6 6.75 7.75 3 6.25 5.8      
273 171273 ĐỖ ĐỨC THÀNH 12A7 CVA 6 6 9.25 1.75 5.5 7.2      
274 171274 NGUYỄN TUẤN THÀNH 12A5 CVA 5.6 6.5 7.25 2.75 4.75 8      
275 171275 PHẠM ĐỨC  THÀNH 12A8 CVA 5.6 5.75 6.75 2 4.5 7      
276 171276 TRẦN ĐINH TIẾN THÀNH 12A7 CVA 7.2       6.75 5.2 8 7.5 5.5
277 171277 ĐẶNG THỊ THU THẢO 12A2 CVA 8 4.25 8 5.75 6.75 6.8      
278 171278 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG  THẢO 12A6 CVA 5       7.5 7.8 8.25 8.25 9
279 171279 NGÔ THỊ XUÂN THẢO 12A6 CVA 3.2       6 7.8 7.5 8.25 8.25
280 171280 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12A1 CVA 8.2 7 6.75 4 7.5 9.6      
281 171281 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12A2 CVA 8.8 5 7.75 7.5 6 2.4      
282 171282 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12A5 CVA 3.8 6 4.5 3.75 6.25 4      
283 171283 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12A1 CVA 7.2 7.75 6.75 3 7.25 5.4      
284 171284 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO 12A3 CVA 7       8 8.4 7.25 7.25 8.5
285 171285 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO 12A3 CVA 7.8       7.25 6.6 4.5 7 6
286 171286 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 12A1 CVA 7.8 8 7 4.5 8 5.4      
287 171287 TẠ THỊ THANH THẢO 12A6 CVA 6.6       8 7.4 6.5 7.25 6.25
288 171288 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 12A1 CVA 5.4 7 6.75 3.75 8 7.8      
289 171289 VŨ LAN  THẢO 12A8 CVA 3       3.75 3.2 5.75 7.25 6
290 171290 TRẦN CHU  THIỆN  12A4 CVA 6.2 7.75 5 2.5 6.25 2.2      
291 171291 NGUYỄN LỆ THU 12A5 CVA 8 7.5 6.5 2.5 3.75 3      
292 171292 HÁN BÙI NGỌC THƯ 12A2 CVA 7.6 6.5 6.5 3.5 7 2.2      
293 171293 ĐẶNG NHƯ THUẦN 12A7 CVA 6.4       8.25 5.8 8.75 7.25 8.75
294 171294 GIÁP THỊ THƯƠNG  THƯƠNG 12A7 CVA 6.2 5.5 5.75 2.75 6.75 3.4      
295 171295 NGUYỄN THANH  THÚY 12A7 CVA 5.4       7.75 3 9.25 7.5 8.75
296 171296 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12A6 CVA 4.2 7 5.75 2.5 6 2.4      
297 171297 BÙI THỊ THỦY TIÊN 12A7 CVA 4.8 6.75 6 1.5 6 2.8      
298 171298 CHU ĐỨC TIẾN 12A1 CVA 8.4 9 6.75 3 6 8.6      
299 171299 TRẦN MẠNH TIẾN 12A5 CVA 7.6 7.75 6.5 2.75 5 2.8      
300 171300 NGUYỄN TẤT TÍN 12A7 CVA 7.4 7.75 7.75 3.75 6.75 4.8      
301 171301 ĐẶNG QUANG TOÀN 12A5 CVA 4.4       6.5 3.6 4.5 6 6.25
302 171302 NGUYỄN MAI  TOÀN 12A5 CVA 4.6 4.75 10 6.25 5.25 4      
303 171303 PHẠM ĐỨC TOÀN 12A3 CVA 8.6 7.25 7.75 5 5 3      
304 171304 PHAN VĂN  TOẢN 12A8 CVA 7.6 9 9.25 3.25 5 3.6      
305 171305 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂM 12A7 CVA 4.8       7 5.6 7.25 8 6.75
306 171306 HOÀNG THU TRANG 12A2 CVA 6.6 8.25 7 2.5 6.5 2      
307 171307 NGUYỄN DƯƠNG HUYỀN TRANG 12A3 CVA 7.4 6 7.75 2.75 7.5 3.2      
308 171308 NGUYỄN DƯƠNG HUYỀN TRANG 12A8 CVA 4.8       7 4.2 6.75 7.25 7.25
309 171309 NGUYỄN HÀ TRANG 12A6 CVA 3.6       6.75 3.2 6.25 8.5 6
310 171310 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12A5 CVA 5.2 7 7.25 2.5 6.5 3.8      
311 171311 NGUYỄN THỊ THU TRANG 12A2 CVA 4       8 4.6 8 9.25 8.25
312 171312 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 12A2 CVA 7 7.5 4.5 2.5 7 5.8      
313 171313 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 12A6 CVA 5 3 5.25 2.25 7 3.6      
314 171314 TRẦN THỊ TRANG 12A5 CVA 5.4       8 6 6.75 7.5 7
315 171315 TRỊNH THÙY  TRANG 12A8 CVA 3.4       6.5 1.4 5.25 6.75 5.25
316 171316 VŨ THỊ TRANG 12A7 CVA 5.6 6 5 3 6.75 2.8      
317 171317 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 12A7 CVA 4.4       5 3.2 7.75 6 7
318 171318 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 12A7 CVA 6.8       7 4.2 9.5 7.25 7.5
319 171319 TẠ MAI TRINH 12A1 CVA 9 8.75 8.75 3 7 8.4      
320 171320 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 12A1 CVA 8 8.75 5.75 2.25 5.75 3      
321 171321 TRẦN MINH  TRUNG 12A7 CVA 5.6 6.5 5 2.5 4.5 4.6      
322 171322 TRỊNH QUANG TRUNG 12A8 CVA 4.2 5.5 3.25 2.75 3.5 2.4      
323 171323 NGUYỄN LAM TRƯỜNG 12A2 CVA 7 8.75 8.75 2.5 6 2.2      
324 171324 QUÁCH MINH TRƯỜNG 12A4 CVA 7.2 7 5.5 2.5 6.25 2.2      
325 171325 HÀ DUY 12A5 CVA 6 3 6.75 2.75 4 3.2      
326 171326 HÀ MINH  TUẤN 12A8 CVA 4.6       2.5 4 4.5 5.75 7.5
327 171327 HÀN NHẬT TUẤN 12A1 CVA 7.2 5.5 5.5 2.75 7 5.2      
328 171328 LÊ MINH  TUẤN 12A3 CVA 7.8 6.25 7.75 2 5.25 2.4      
329 171329 NGUYỄN ANH TUẤN 12A2 CVA 8 7.5 7.75 3.25 5.25 2.4      
330 171330 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 12A6 CVA 6.4 4.75 5.25 3 4.5 2.4      
331 171331 NGUYỄN NGỌC ANH TUẤN 12A7 CVA 5.8 6.5 6.5 3.5 5.5 2.4      
332 171332 VŨ MẠNH TUẤN 12A5 CVA 8 5.25 6.25 2.5 4.5 1.2      
333 171333 VƯƠNG THANH TUNG 12A8 CVA 5.8       3.25 3 4.5 2.75 4.75
334 171334 NGUYỄN HOÀNG  TÙNG 12A4 CVA 6 7 2.75 2.75 5.5 3.8      
335 171335 PHAN VIỆT TÙNG 12A3 CVA 6.6 7.75 5.25 2.5 5 2.8      
336 171336 TRƯƠNG SƠN TÙNG 12A5 CVA 8.4 7.25 6.75 2.5   1.4      
337 171337 TRẦN THỊ KHÁNH  TUYẾT 12A6 CVA 4.4       7.25 3.2 4.25 4.5 6.5
338 171338 BÙI THỊ UYÊN 12A5 CVA 4.4       7 2.8 4.75 6 6.25
339 171339 DƯƠNG THỊ THU  UYÊN 12A7 CVA 7.2 5.25 3.75 3 6.25 5 5.75 7.5 5.75
340 171340 PHẠM THỊ THU UYÊN 12A2 CVA 8 7 6.25 4.5 7.5 3.6      
341 171341 TRẦN THU UYÊN 12A3 CVA 9 7.25 7.5 4.5 5.5 3.4      
342 171342 VÕ THỊ THU UYÊN 12A3 CVA 5.4       6.5 5 5.5 6 7
343 171343 NGUYỄN HỒNG VÂN 12A1 CVA 7.8 6.5 7 5.5 5.25        
344 171344 VŨ ANH  VĂN 12A6 CVA 5.6 5.75 6 3.5 4.5 2.6      
345 171345 PHẠM HỒNG VIỆT 12A2 CVA 6.4 5.75 7.25 2.25 6 3      
346 171346 PHẠM THANH VƯƠNG 12A7 CVA 5.6 6 6 3.75 7 4      
347 171347 TRỊNH THỊ THANH XUÂN 12A8 CVA 6 6.25 2.5 3 7 3.6      
348 171348 NGUYỄN HẢI YẾN 12A6 CVA 4.6       7.5 2.6 5 5.25 6.5
349 171349 TRẦN BẢO YẾN 12A5 CVA 4.8 5 4 2.25 6.75 2.8      
350 171350 TRẦN MINH  HẠNH 0 LNQ                  
351 171351 NGUYỄN ĐỨC  CHUNG 0 Chuyên                  
352 171352 TRẦN CÔNG MINH 0 tự do 5.6 5.25 3.5            
353 171353 NGUYỄN ĐĂNG THẮNG 0 Đồng Hỷ 6   3.75 5.5          
354 171354 ĐỖ MẠNH TUẤN 0 Sông Công 4.8 4.75 4            
355 171355 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 0 Sông Công 7.4 7 7.5            
356 171356 CHU HẢI ANH 0 Sông Công 5.6 7 5.5            
357 171357 TRỊNH ĐẠT LƯƠNG HUY 0 Sông Công 5.2 5.25 4            
358 171358 DƯƠNG THỊ THU 0 Sông Công 8.8 9.5 9.5            
359 171359 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 0 Sông Công 6.4 6.75 6.25            
360 171360 NGUYỄN THỊ LAN 0 Sông Công 3.6 5.75 4.75            
361 171361 BÙI THANH TÙNG 0 Sông Công 5                
362 171362 DƯƠNG MINH TÀI 0 Sông Công 7                
363 171363 NGUYỄN TÂN VĨNH MINH 0 Sông Công 7.8 7.75 6            
364 171364 NGUYỄN TRÂN  ĐÔNG 0 Sông Công 5.2 4.25 6            
365 171365 TRẦN THANH TÙNG 0 Sông Công 5.2 5.25 5            
366 171366 TRẦN THỊ KIM ANH 0 Sông Công         8        
367 171367 ĐỖ VĂN HIẾU 0 Sông Công         8        
368 171368 TRẦN MINH  NGỌ 0 Sông Công             8.25 6.25 2
369 171369 VŨ THANH PHƯƠNG 0 Sông Công             8.5 8.5 2
370 171370 TRỊNH PHƯƠNG THẢO 0 Sông Công 2.4 7       8.2      
371 171371 ĐINH THỊ THANH NHÀN 0 Sông Công 6.8 8       5.8      
372 171372 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH 0 Sông Công 7.4 7.75       8.4      
373 171373 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN NGÂN 0 Sông Công 8.6 9 8 4.5          
374 171374 VŨ ĐỨC HẠNH 0 Sông Công 5.4 5.5 7            
375 171375 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 0 Sông Công 4.6 2 4.25 2.75          
376 171376 NGÔ QUANG TRƯƠNG 0 Sông Công 8.6 7.75 9            
377 171377 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 0 Sông Công 8 7.5 8.5            
378 171378 PHẠM TRUNG HIẾU 0 Sông Công 6.8 7.5 7.75            
379 171379 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG NAM 0 Sông Công 9.2   8.5 7          
380 171380 TRẦN NGỌC 0 Sông Công 7 8.25 8.5            
381 171381 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 0 Sông Công 7 5.5 1.75            
382 171382 TRỊNH QUANG KHIÊM 0 Sông Công 4.6   7 4.75          
383 171383 ĐỖ NGỌC SƠN 0 Sông Công 7.4 7.5 7.75            
384 171384 NGÔ QUỐC  HUY 0 Sông Công 8.2 9 8            
385 171385 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 0 Sông Công 8.2 7.25 7.75            
386 171386 NGUYỄN ĐỨC  TRUNG 0 Sông Công 8.2 7 8.25            
387 171387 TRƯƠNG ĐỨC TÀI 0 Sông Công 6   6.25 2.75          
388 171388 TẠ MINH AN 0 Sông Công 7.6 7 8            
389 171389 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 0 Sông Công 7.4         9.2      
390 171390 TRẦN THỊ THU TRANG 0 Đồng Hỷ             4.75 5 5.75
391 171391 ĐÀO THU HUYỀN 0 Chuyên 8.2       8.25 9.2      
392 171392 TRẦN KHÁNH  LINH 0 Chuyên         8.5        
393 171393 ĐINH ANH CÔNG THÀNH 0 Chuyên         6.5        
394 171394 ĐỖ KIÊN  CHUNG 0 Lương phú 6.4         6.6      
395 171395 NGUYỄN THU HUYỀN 0 Lê Hồng phong 7.8 6.5 5.25            
396 171396 DƯƠNG QUÝ TOÀN 0 Lê Hồng phong 8.2 8 9            
397 171397 BÙI MINH  ĐỨC 0 Chuyên 9.2 8.5 8.25            
398 171398 NGUYỄN MINH 0 Sông Công 8.4 6.25 7 7          
399 171399 NGUYỄN THANH NGUYỆT 0 Sông Công 8 8.75 7.25            
400 171400 TRỊNH PHƯƠNG THỦY 0 Sông Công 6.2         6.2      
401 171401 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 0 Sông Công 5.8         7.6      
402 171402 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 0 Sông Công                  
403 171403 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 0 Sông Công                  
404 171404 VÂN ANH 0 Gang Thép 9.2 5 7.25 8   6.6      
405 171405 CÔNG HẢI 0 Gang Thép 8.6 4.75 7.25 7.25   5.4      
406 171406 VŨ MINH THẮNG 0 Sông Công         2        
407 171407 VŨ THỊ  YẾN 0 Sông Công         7.75        
408 171408 ĐINH HUYỀN TRANG 0 Sông Công 6.4 7     6.75 6.8      
409 171409 VŨ THỊ CHÂM 12A10 Lương phú 7.8     6.5          
410 171410 LÝ THỊ DỊU 12A10 Lương phú 6.8 7.25 8            
411 171411 NGUYỄN THỊ DOAN 12A10 Lương phú 7.4     3.75          
412 171412 NGÔ THỊ DUNG 12A10 Lương phú 7.4 7.5 7.25            
413 171413 TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 12A10 Lương phú 9.8 8.5 6.25            
414 171414 TẠ THU 12A10 Lương phú 8.6 8.5 6.75            
415 171415 MẪN THỊ HẠNH 12A10 Lương phú 7.4 6.5 5.75            
416 171416 NGUYỄN THỊ HỒNG 12A10 Lương phú 8.4 7.75 6.5     6      
417 171417 ĐOÀN THỊ HUYỀN 12A10 Lương phú 5.4 6.5 6.5            
418 171418 ĐỖ THỊ LAN 12A10 Lương phú 7.2 6.75 6            
419 171419 NGHIÊM NHẬT  LINH 12A10 Lương phú 8                
420 171420 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG 12A10 Lương phú 9.2 9       7.2      
421 171421 ĐÀO DUY NHẬT 12A10 Lương phú 9.8 8.75       8.4      
422 171422 LƯU THÙY  PHƯƠNG 12A10 Lương phú 5.6   4 4.5          
423 171423 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12A10 Lương phú 4.6   6.25 3.75          
424 171424 NGUYỄN THỊ NGỌC 12A10 Lương phú 8.6 7.5 8            
425 171425 NGUYỄN THỊ  THẮM 12A10 Lương phú 7.8 7.25 6.5            
426 171426 NGUYỄN THỊ QUÝ 12A10 Lương phú 7.2   7 3.5          
427 171427 NGUYỄN MINH TÂN 12A10 Lương phú 7 7.75 6.5            
428 171428 ĐÀM PHƯƠNG THẢO 0 Lê Hồng phong 8.4 8.75 7.5            
429 171429 NGUYỄN ĐỖ BẢO TRÂM 0 Lê Hồng phong 7.4 9.25 8.75            
430 171430 LÊ HẢI QUỲNH 0 Lê Hồng phong 5.6 8 8.25            
431 171431 NGUYỄN KIM HUY 0 Lê Hồng phong 7.4 8.25 7            
432 171432 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 0 Lê Hồng phong 5.8 6.75       6.4      
433 171433 NGUYỄN ĐỨC TOẢN 0 Sông Công 6.8 7.25 8.75            
434 171434 NGUYỄN VIỆT THÁI 0 Sông Công 5.4 4.75 2            
435 171435 LƯU VĂN MINH HIẾU 0 Sông Công 0 2.5 2            
436 171436 TRỊNH THANH TÙNG 0 Sông Công 7.2 8.5 6.75            
437 171437 DƯƠNG QUANG THÁI 0 Sông Công 7                
438 171438 DƯƠNG THỊ THU  THỦY 0 Lê Hồng phong 6.2   7.75 7          
439 171439 LƯƠNG THÁI  SƠN 0 Lê Hồng phong 9 8.75       8.6      
440 171440 NGUYỄN HỒNG SƠN 0 Lê Hồng phong 7.6 8.75 7.75            
441 171441 NGUYỄN HỒNG LONG 0 Lê Hồng phong 8.6 9 6.5            
442 171442 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 0 Lê Hồng phong 6.8 7.75 5.75            
443 171443 NGÔ THỊ THANH  LOAN 0 Lê Hồng phong 6.2   6.5 6.75          
444 171444 VŨ HOÀNG HÂN 0 Lê Hồng phong 6.8   6.75 7.75          
445 171445 BÙI ANH TUẤN 0 Gang Thép 5.4 5.25 5.25            
446 171446 NGUYỄN HỮU  LONG 0 Gang Thép 4.4 3.75 3            
447 171447 LÊ DUY  PHÚC 0 Lương phú 7.6 6.75 6.5            
449 171449 NGUYỄN THANH MINH 0 Sông công 6 5.75 6.25            
450 171450 TRẦN NGỌC  QUANG 0 Sông công 4.6                
451 171451 NGUYỄN NGỌC   0 Sông công 7.6 7.25 7.5            
452 171452 HÀ THÁI  SƠN 0 Sông công 6.6 8.25 6.75            
453 171453 NGUYỄN THỊ LINH  ĐAN 0 Lê Hồng Phong 7   6.25 5.5          
454 171454 MAI ĐỨC TRUNG 0 Chuyên 9.6 8.5 8.25            
455 171455 THU HOÀI 0 Chuyên 8.6                
456 171456 LAN HUY 0 Chuyên 8.4                
457 171457 KHÁNH HƯNG 0 Chuyên 9                
458 171458 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 0 Lương Phú 6                
459 171459 NGUYỄN THỊ CHÂM 0 Lương Phú 6.6         4.2      
460 171460 NGUYỄN THỊ HUỆ 0 0 4.2         4      
461 171461 NGUYỄN VĂN  HÙNG 0 0 4.6         3.8      
462 171462 NGUYỄN HỮU  MẠNH 0 0 7.4                
463 171463 NGUYỄN HỮU MINH 0 0 4.6                
464 171464 DƯƠNG THANH TÙNG 0 0 8.4                
465 171465 LÊ PHƯƠNG  THẢO 0 0 7.8                
466 171466 NGÔ THU  THẢO 0 0 8.4 9 8 3.5          
467 171467 NGUYỄN PHƯƠNG THU 0 0 7.4                
468 171468 NGUYỄN TRỌNG NHẬT 0 0 8.4 8.75              
469 171469 PHẠM TUẤN ANH 0 Chuyên   8.5 7 3          
470 171470 NGÔ QUỲNH  MAI 0 0   8 8 1.75          
471 171471 NGUYỄN PHƯƠNG THU 0 0   8 6.25            
472 171472 LƯU KHÁNH HƯƠNG 0 0   7.5 8.25 8.75          

 

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo